Watervogels.be
U bevindt zich hier: Startpagina » Fokken van eenden

Alles over de kweek van eenden

Uitbroeden van eieren

De ruimte
De plaats waar u de broedmachine staat is heel belangrijk. Er zijn nogal wat factoren die de uitkomst
van de eieren kunnen beïnvloeden.
We nemen een ruimte waar de lucht te droog is. Een constante relatieve vochtigheid
van 45% is goed.
De temperatuur mag niet te sterk schommelen, tussen de 18 tot 22 graden Celsius is ideaal.
De kamer dient voldoende geventileerd te zijn.
Houdt u de ruimte vrij van insecten en ongedierte. Het gebruik van chemicaliën in deze ruimte is sterk af te raden.
Zorg dat de broedmachine stabiele staat.

Broedeieren
Lichte eenden- en ganzenrassen kun het best zelf laten broeden en de kuikens bij uitkomst afnemen. Bij de zwaardere rassen daarentegen dient men de broedeieren te verzamelen.
Behandel de eieren met zachtheid, wat je zeker niet mag doen is de ze afspoelen in de vijver.
Ook zeker niet te ruw omgaan met de eieren (schudden).
Ieder dag keren en bewaren op een koele plek , niet te vochtig plek waar weinig temperatuur verschil is. Niet te lang bewaren.De broedmachine
Wat is een motorbroedmachine?
Dit is een broedmachine waarin overal dezelfde temperatuur heerst. Dit komt omdat er een ventilator of slaglijsten inzitten welke de lucht constant verplaatsen door de gehele machine. De temperatuur wordt door middel van de thermostaat constant gehouden op 99.6 graden Fahrenheit dit komt overeen met 37.6 graden Celsius net zoals een centrale verwarming.

Het vochtgehalte mag niet te hoog zijn 45% relatieve vochtigheid tijdens het gehele broedproces is prima. Dit kunnen we meten met een hygrometer welke u van tevoren hebt geijkt op de juistheid.
Of u kunt de eieren wegen tijdens het broedproces. Een ei moet na de gehele broedduur ongeveer 15% in gewicht afnemen voor het juiste vochtgehalte. Voorbeeld: 10 eieren wegen samen voor het broeden 700 gram, de broedduur van deze eieren is 4 weken, deze 10 eieren moeten dus aan het eind van de broedduur 595 gram wegen. Het verschil met het begingewicht is dus 105 gram of zo u wilt +/-25 gram per week moeten ze samen lichter worden. Een andere methode is, de eieren schouwen met een schouwlamp. Met deze lamp inspecteert u de luchtkamer, deze is bij onbebroedde eieren bijna nihil en bij het uitkomen moet deze ongeveer 1/3 van het ei zijn. (Zie tekeningen hieronder. Is de luchtkamer te klein dan hebt u te vochtig gebroed en is de luchtkamer te groot dan hebt u te droog gebroed. Er zijn broedmachines die het vochtgehalte automatische regelen door middel van een knop op de juiste stand te zetten, maar bij de meeste broedmachines moet u dit zelf regelen door er een bakje water in te zetten. De grootte(oppervlakte, niet de inhoud) van dit bakje bepaalt dan het vochtgehalte.
Op de meeste broedmachines zit ook een ventilatierooster of ventilatiegaten welke geheel of gedeeltelijk afsluitbaar zijn. Deze openingen zijn vaak veel te groot in een otorbroedmachine moeten we veel lucht circuleren, maar heel weinig ventileren, dus ook zo min mogelijk de broedmachine openen. Deze ventilatie heeft ook invloed op het vochtgehalte, want als u veel ventileert zal het vochtpercentage dalen en als u de broedmachine vaak opent, zal ook het vochtpercentage steeds mee dalen.Voorbereiding

Reinig en ontsmet de broedmachine grondig, verlucht ze nadien steeds grondig.
Doe nadien gesterliseerd water in de daartoe bestemde bakjes. IJk de vochtigheidsmeter vooraf eer je hem in de machine plaatst.
Ga nu gedurende een drietal dagen proefdraaien, als de temperatuur en de vochtigheid op peil blijven kun je broedeieren uit de bewaarplaats halen, laat ze langzaam opwaren in lokaal met een temperatuur van +/- 20°C.
De daarop volgende dag kunnen ze in de broedmachine geplaatst.
We starten vanaf de vijfde broeddag de eieren te keren (min. 3x daags) tot 2 a 3 dagen voor het uitkomen.
Luchten:
Als je eieren dagelijks een poosje kunt laten afkoelen wordt de uitwisseling va zuurstof en koolzuurgas bevorderd. Tijdens het luchten koelt de inhoud van het ei en wordt de koolzuurrijke lucht afgevoerd. Worden de eieren nadien terug opgewaarmd, dan zullen ze de zuurstofrijke lucht opnemen. Daarom luchten de meeste fokkers dagelijks hun eieren een paar minuten. Er wordt stelselmatig langer verlucht, op het einde zelfs 25 a 30 minuten.
Alle eieren die meestal op een rek of rooster liggen uit de broedmachine halen, laten afkoelen, hierna plaatsen we ze weer in de broedmachine. De broedmachine blijft tijdens het koelen dus gewoon op de broedtemperatuur.

Controle
Ook de eieren dienen af en toe gecontroleerd met de schouwlamp.
Als we met de schouwlamp de eieren controleren kunnen we het volgende waarnemen:
Hiermee kunnen we na een vijftal dagen de onbevrucht eieren verwijderen
In een latere fase kunnen we de afgestorven eieren verwijderen.

Op drie dagen voor de geplande uikomst kunnen de eieren in de kipkast (uitkomstkast), hiervoor gebruiken we een vlakbroeder.
Laat de kuikens gerust 24 uur in de uitkomstkast .
Breng ze dan over naar de opfokruimte en voorzie van eten en drinken.

Opfok